Basis opleiding en Workshop Kindreflex voor praktijkwerkers in de GGZ

Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Op vraag van minister Vandeurzen ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de Kindreflex. Het initiatief spoort hulpverleners en voorzieningen binnen de GGZ aan om bij elke volwassen cliënt de Kindreflex te doen. Dit houdt twee aspecten in:
1) Een hulpverlener voert met zijn cliënt een gesprek over het thema ouderschap, geeft hem de kans om in alle vrijheid over de kinderen en zijn bezorgdheden daaromtrent te praten en ondersteunt hem waar nodig in zijn rol als moeder of vader.
2) Een hulpverlener tracht tijdens cliëntcontacten verontrustende gezinssituaties te signaleren en de veiligheid in de mate van het mogelijke te herstellen. De essentie van de Kindreflex is dat hulpverleners via de volwassen cliënt proberen in te spelen op het welzijn van de kinderen van ouders met een psychisch probleem zonder het kind zelf te zien.
20190123 Uitnodiging basisopleiding en workshops Kindreflex