Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. Op vraag van minister Vandeurzen ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de Kindreflex. Het initiatief spoort hulpverleners en voorzieningen binnen de GGZ aan om bij elke volwassen cliënt...