Stappenplan Ziekenhuizen

Komt binnenkort

Wij zijn momenteel nog druk bezig met het specifieke stappenplan voor ziekenhuizen. Maar je kan altijd ons Generiek stappenplan raadplegen. 

We horen het graag van u!

Dit najaar wordt de uitrol van de Kindreflex op de diensten Spoedgevallen voorbereid. Via een bevraging brengen we graag de startsituatie en de mogelijke kansen en drempels in kaart.

Het zou ons enorm helpen mocht ook u deelnemen aan de bevraging. Dit kan via de knop hieronder. De bevraging is anoniem en de resultaten worden in groepsverband verwerkt.

Hartelijk dank voor uw deelname!