Stap 6

Betrek een gemandateerde voorziening

“In geval van ernstige of aanhoudende verontrusting, primeert de veiligheid van het kind en is het nodig om een gemandateerde voorziening te betrekken. Een hulpverlener schendt in deze gevallen zijn beroepsgeheim niet.”

Wanneer de veiligheid niet voldoende hersteld raakt of er geen bereidheid is bij de cliënt om iets aan de situatie te veranderen betrek je een gemandateerde voorziening.

Vlaanderen telt twee voorzieningen die door de overheid gemandateerd zijn om in verontrustende situaties maatschappelijk in te grijpen: de Ondersteuningscentra Jeugdhulp (OCJ) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Beide voorzieningen geven consult aan hulpaanbieders in verontrustende situaties, onderzoeken meldingen van verontrustende situaties, starten gepaste hulpverlening op en volgen opgestarte hulpverlening mee op. Je neemt hiervoor telefonisch contact.

Aandachtspunten

  • Neem (telefonisch) contact met een gemandateerde voorziening (VK of OCJ).
  • Breng de cliënt hiervan op de hoogte en bereid hem voor.
  • Noteer de vervolgacties in het cliëntdossier.
  • Bekijk samen met de gemandateerde voorziening welke acties je als hulpverlener nog verder kan opnemen om de veiligheid mee te herstellen.
  • Houd contact met de gemandateerde voorziening om de voortgang van de cliënt op te volgen.

Wat staat jouw cliënt te wachten als je een gemandateerde voorziening betrekt?

Elke situatie is uniek en vraagt zorg op maat van de noden en krachten van kinderen, ouders en hun gezin. De hulpverleners van de gemandateerde voorzieningen zullen gesprekken voeren met kinderen en ouders, ze betrekken en activeren het netwerk, enzovoort. Neem gerust vooraf contact met een gemandateerde voorziening om te bekijken hoe men in deze stap van de Kindreflex met jouw specifieke zorgen aan de slag gaat en hoe men daarin de cliënt betrekt.

Download het stappenplan

Download hier je stappenplan

Group 22