De Kindreflex
voor de justitiehuizen

Het stappenplan
voor de justitiehuizen

Wat is de Kindreflex voor
de justitiehuizen?

De Kindreflex is een basishouding en werkinstrument in het omgaan met justitiabelen.
De Kindreflex heeft een brede scope en streeft 2 doelstellingen na:

1

De Kindreflex stimuleert justitieassistenten om met de justitiabele een gesprek te voeren over het thema ouderschap en de kinderen. Zo krijgen justitiabelen, die ook ouder zijn, de kans om over hun kinderen en de bezorgdheden te praten. Waar nodig en mogelijk ondersteunen de justitieassistenten de justitiabelen in hun rol als moeder of vader.

2

De Kindreflex helpt justitieassistenten om verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Boodschap van Minister Demir

Minister Demir nam in het kader van de basisopleiding een videofragment op voor de justitieassistenten.

Video afspelen

Voor wie is de Kindreflex bedoeld?

De Kindreflex is bedoeld voor alle justitieassistenten die in contact komen met justitiabelen en hen opvolgen in kortdurende en langdurige trajecten. Via de volwassene spelen de justitieassistenten in op het welzijn en de veiligheid van de (ongeboren) kinderen. Ze signaleren en herstellen verontrustende situaties zonder noodzakelijkerwijs de kinderen zelf te zien.

Een justitieassistent hoeft niet het hele stappenplan alleen te doorlopen. Elke justitieassistent heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, competenties en mandaat. We verwachten wel dat elke justitieassistent de kennis heeft om de eerste 2 stappen te zetten van de Kindreflex. De 4 vervolgstappen kunnen een gedeelde verantwoordelijkheid zijn binnen een team, een justitiehuis of een netwerk van partnerorganisaties. Men hoeft geen stappen te zetten waarover men geen expertise heeft of die niet mogelijk zijn binnen de tijdspanne of afbakening van de opdracht. 

Justitieassistent Katrien

Katrien is tewerkgesteld in het justitiehuis van Kortrijk waar ze de opdrachten ‘vrijheid onder voorwaarden’ en ‘probatie’ opvolgt….

Opleiding voor de justitiehuizen

Kreeg je de kans nog niet om de basisopleiding of de workshop Kindreflex in de justitiehuizen te volgen of ben je nieuw in de organisatie? Geen probleem. Na het achterlaten van je gegevens hiernaast word je doorgestuurd naar de opleidingspagina.

Waarom de Kindreflex
toepassen in de justitiehuizen?

Justitieassistenten werken op dit moment opdracht-gestuurd en zijn niet steeds geneigd om naar de kinderen en het ouderschap te vragen wanneer de justitiabele hier zelf geen vraag over heeft of het ouderschap en de kinderen geen deel van de opdracht zijn. Vanuit de Kindreflex streven we hier wel naar omwille van volgende redenen:

  • Justitieassistenten komen vaak in contact met situaties waarvan bewezen is dat ze het risico op kindermishandeling gevoelig verhogen.
  • Kindermishandeling heeft verreikende gevolgen voor de kinderen. Naast fysieke gevolgen weegt het ook op de emotionele, sociale en psychische ontwikkeling van kinderen. De ACE Studies (www.acestudy.org) toonden aan dat er een significant verband bestaat tussen het aantal jeugdtrauma’s of ACE’s en de kans op bepaalde ziekten op latere leeftijd. Bovendien leren recente epigenetische studies ons dat kindermishandeling zichtbare en blijvende schade kan kunnen toebrengen aan het DNA.
  • Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijk en psychisch geweld (Art. 19 IVRK).

Enkele best practices

  • Breng de gezinssituatie van de justitiabele in kaart aan de hand van een genogram.
  • Bespreek je niet-pluis gevoel altijd met iemand anders (collega, leidinggevende).
  • Breng de contactgegevens van je partnerorganisaties in kaart en zorg dat je ze bij de hand hebt.
  • Noteer je niet-pluis gevoel en je acties in je dossier.

Hoe werkt de Kindreflex precies?

De Kindreflex is een stappenplan opgebouwd uit 6 stappen. Justitieassistenten zetten de eerste drie stappen standaard bij elke justitiabele. De drie vervolgstappen zijn situatie gebonden en dus niet altijd aan de orde.

De zes stappen

De Kindreflex bestaat uit zes stappen die je hieronder afgebeeld ziet.
Lees alles over de zes stappen van de Kindreflex voor de justitiehuizen in het stappenplan “De Kindreflex voor de justitiehuizen” of klik op een specifieke stap in de afbeelding hieronder voor meer informatie over die stap.

De Kindreflex in de praktijk

Justitieassistent Katrien

Katrien is tewerkgesteld in het justitiehuis van Kortrijk waar ze de opdrachten ‘vrijheid onder voorwaarden’ en ‘probatie’ opvolgt….

Vragen over de Kindreflex

Is er iets nog niet helemaal duidelijk? Bij de FAQ vind je een aantal veel gestelde vragen. Vraag je je af hoe je de Kindreflex in de praktijk kan omzetten? In de praktijkverhalen lees je hoe anderen met de Kindreflex aan de slag gingen. Vond je toch geen antwoord op je vraag? Aarzel dan niet en neem contact via onze contactpagina of stuur een mailtje. Jouw vraag of bijdrage is voor ons een enorme meerwaarde! We werken heel graag in verbinding met de sectoren aan de groei van onze website.

Group 22