Stap 5

Herstel de veiligheid

‘De meeste ouders willen een betere toekomst voor hun kind, ook al zijn er in het verleden zaken fout gelopen’

Bij stap 5 ga je zelf aan de slag om de veiligheid binnen het gezin te herstellen wanneer de thuissituatie onveilig is en de ouders bereid zijn om hieraan te werken.

Lukt het niet om binnen de afbakening van je opdracht of binnen het tijdsbestek van het opvolgingstraject om deze stap te zetten, betrek dan een partnerorganisatie.

Aandachtspunten

 • Creëer een veilige situatie voor de kinderen. Ga zelf met de justitiabele  aan de slag of betrek een gepaste hulpvoorziening.
 • Ga aan de slag met de context van de justitiabele en betrek het hele gezin.
 • Installeer indien nodig ook hulp voor de kinderen.
 • Wanneer nodig kan je telefonisch (anoniem) contact opnemen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) en/of het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ).
 • Bespreek het ouderschap regelmatig opnieuw met de justitiabele, en blijf alert voor verontrustende signalen.
 • Noteer de voortgang in het dossier.

Hoe kan je zelf de veiligheid herstellen?

Enkele eenvoudige zaken die je als justitieassistent zelf kan doen om de veiligheid te herstellen:

 • Zoek uitzonderingen. In geen enkel gezin is het altijd en overal onveilig. De sleutel tot verandering ligt in deze uitzonderingen. Kijk naar de momenten waarop de situatie wel veilig is en probeer te achterhalen waarom het dan wel lukt. Bv. op sommige momenten hebben jullie veel plezier samen. Hoe komt het dat het dan wel leuk is? Wat doen jullie dan? Misschien kunnen jullie dit vaker doen?
 • Zoek naar details. Oplossingen ontstaan altijd uit details, nooit uit algemeenheden. Maak de onveiligheid zo concreet mogelijk. Bv. soms lukt het jou wel om de kinderen aan de schoolpoort op te halen en eten klaar te maken! Wanneer is dat? Wat maakt dat het jou op dat moment wel lukt? Wat kan jou helpen om dit in de toekomst vaker te doen?
 • Formuleer de zorgen zo concreet mogelijk. “Ik maak me zorgen” is niet concreet. “De kinderen kregen deze week drie keer geen eten mee naar school” is wel concreet. Dit biedt meteen aanknopingspunten om tot verandering te komen.
 • Ga na wat de ouder zelf wil. Het kan thuis alleen veiliger worden als de ouder hier ook van overtuigd is en wil meewerken. Wat willen ouders zelf bereiken of veranderen? Bv. wat zou je zelf willen veranderen om het thuis beter te maken? Wat heb je nodig om dat te doen? Wie kan je hierbij helpen?
 • Schakel het netwerk in. Familie, buren, vrienden spelen een belangrijke rol om de veiligheid thuis te vergroten. Maak afspraken met relevante personen uit de context van de cliënt om toezicht te houden op de veiligheid van de kinderen. Vraag personen uit de ruimere gezinscontext om bij te springen wanneer de primaire verzorger ziek, gespannen of niet beschikbaar is. Noteer de naam van enkele veiligheidsmensen met wie het kind of de jongere contact kan opnemen in geval van problemen.
 • Het is belangrijk dat justitieassitenten hun professionele en persoonlijke grenzen niet overschrijden en meer doen dan waarvoor ze zich bekwaam voelen. Bij twijfel of wanneer men zich niet prettig voelt bij de situatie, is het aangewezen om iemand anders in te schakelen die kan helpen of de situatie overneemt, bv. een collega of externe organisatie met meer expertise.

Welke hulpvoorzieningen kan je inschakelen voor extra ondersteuning aan de justitiabele en zijn gezin?

 • De huisarts
 • Het CAW
 • De CLB
 • De regioteams van Kind & Gezin
 • De VK
 • De OCJ

Wanneer een justitiabele en zijn gezin nood hebben aan extra ondersteuning, kan je als justitieassistent diverse partners uit de jeugdhulp inschakelen naargelang de ernst van de situatie.

De meest laagdrempelige voorzieningen binnen de jeugdhulp zijn:

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW);

 • In het CAW kunnen cliënten terecht voor alle vragen en problemen over welzijn (relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen en vragen in verband met criminaliteit). Het CAW is laagdrempelig en biedt onthaal, begeleiding, crisishulp en opvang aan mensen van alle leeftijden.
  Contact met een CAW?

De regionale teams van Kind & Gezin;

 • Gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen bij de regioteams van Kind en Gezin terecht voor gezinsondersteuning op maat. Ouders kunnen er terecht met al hun vragen over het ouderschap, ook als de dingen niet lopen zoals verwacht. Deze dienstverlening is gratis en op maat van elk gezin.
  Contact met een regioteam Kind & Gezin?

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

 • In het CLB kunnen kinderen, jongeren en ouders terecht voor informatie, hulp en begeleiding over volgende vier domeinen: leren en studeren, schoolloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg, psychosociaal functioneren.
  Contact met een CLB?

Zij vervullen de rol van brede instap.

Kinderen, jongeren, ouders en professionelen kunnen bij deze voorzieningen terecht met al hun vragen. Voorzieningen uit de brede instap bieden onthaal, vraagverheldering, aanbodverheldering en kortdurende hulpverlening aan en doen gerichte verwijzingen. Zij kennen het hulpverleningsaanbod voor minderjarigen en hun ouders zeer goed en zijn een ideale partner om in de stappen 4 tot 6 te betrekken.

Meer info vind je in de Infofiche Partnerorganisaties

Download het stappenplan

Download hier je stappenplan

Group 22