De Kindreflex
voor CAW's

Het stappenplan
voor CAW's

Wat is de Kindreflex
voor CAW's?

De Kindreflex gaat over een basishouding waarbij je als hulpverlener gevoelig bent voor het welzijn van de kinderen van je volwassen cliënt en voor diens ouderschap.  

1

De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.

2

De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Onderzoek toont aan dat veel cliënten met kinderen zich zorgen maken over de impact van de eigen problematiek op het welzijn van hun kinderen. ... [lees verder]

Als ouder kan de zorg voor je kinderen enorm wegen op je mentaal welzijn. ... [lees verder]

Ontdek hier de opleidingspagina

Kindreflex in de Centra Algemeen Welzijnswerk.

Wil je graag de basisopleiding (her)bekijken of wil je nog een oog werpen op de powerpoint presentaties van de workshops? Laat dan even je gegevens hier achter en je wordt doorgeleid naar onze opleidingspagina.  

Voor wie is de Kindreflex bedoeld?

De Kindreflex is in de eerste plaats bedoeld voor hulpverleners die volwassenen begeleiden zowel binnen kortdurende als langdurende begeleidingstrajecten. Via de volwassen cliënt spelen hulpverleners in op het welzijn van de kinderen. Ze signaleren en herstellen verontrustende situaties.

Een hulpverlener hoeft niet het hele stappenplan alleen door te lopen. Elke hulpverlener heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en competenties, maar hoeft geen stappen te zetten waarover hij geen expertise heeft. We verwachten wel dat elke hulpverlener de kennis heeft om de eerste 2 stappen van de Kindreflex te zetten. De 4 vervolgstappen kunnen een gedeelde verantwoordelijkheid zijn binnen een team, een CAW of een ruimer netwerk van hulpverlening.

Onthaalmedewerker Caroline CAW

Onthaalmedewerker Caroline vertelt een verhaal over een van haar cliënten. Waarbij ze aanleert om voldoende focus op haar zoon te leggen en eventuele zorgen daar rond. Dat was tot dan nog niet in haar opgekomen toen ze belde met bedenkingen over zichzelf….
Video afspelen

Inhoudelijk Directeur CAW Oost- Brabant Pamela De Dobbeleer over de relevantie van de Kindreflex voor de CAW’s

Waarom de Kindreflex
toepassen in een CAW?

Heel wat kinderen groeien op in een moeilijke thuissituatie of in situaties waar de opvoeding onder druk staat. Internationaal onderzoek toont aan dat 10 à 15% van de kinderen in een risicovolle situatie leeft en 3% te maken krijgt met ernstige vormen van kindermishandeling waarbij gespecialiseerde hulp nodig is.
Het risico op mishandeling en verwaarlozing blijkt bovendien groter te zijn wanneer een aantal factoren aanwezig is zoals psychische problemen, verslaving, eigen negatieve jeugdervaringen, hoge mate van stress, huislijk geweld, …
Kindermishandeling heeft niet enkel fysieke gevolgen voor het kind, maar weegt ook op de emotionele, sociale en psychische ontwikkeling van het kind en later op de mogelijke toekomstige kinderen van dat kind. Want kindermishandeling is vaak een intergenerationeel gegeven.
Heel wat hulpverleners werken vandaag vraag gestuurd en zijn niet geneigd om naar de kinderen en het ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft.

Infomoment Kindreflex in de CAW en GGZ

Op 19 april 2021 vond het infomoment Kindreflex in de CAW en de GGZ plaats. Een aantal schitterende sprekers lieten hun licht over de Kindreflex schijnen. Geniet hier mee van de razend interessante gesprekken met:

  • Minister Wouter Beke
  • Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens
  • Dr. Evelien Coppens
  • Dr. Em. Peter Adriaenssens
  • Kris Holemans Familieplatform
  • Nancy Raman Ervaringsdeskundige

Enkele best practices

  • Maak een genogram van de gezinssituatie.
  • Houd alle informatie bij in je dossier.
  • Stel jezelf en je functie voor aan de kinderen als je op huisbezoek komt in het gezin.
  • Breng steunfiguren in kaart en activeer hen indien nodig.

Hoe werkt de Kindreflex precies?

De Kindreflex is een stappenplan opgebouwd uit 6 stappen. Hulpverleners zetten de eerste drie stappen standaard bij elke cliënt. De drie vervolgstappen zijn situatie gebonden en dus niet altijd aan de orde. De eerste 2 stappen van het plan worden bij voorkeur bij aanvang van de begeleiding uitgevoerd.

De zes stappen

De Kindreflex bestaat uit zes stappen die je hiernaast afgebeeld ziet.
Lees alles over de zes stappen van de Kindreflex in een CAW in het stappenplan “De Kindreflex voor de CAW” of klik op een specifieke stap in de afbeelding hieronder voor meer informatie over die stap.

De Kindreflex in de praktijk

De Kindreflex van onthaalmedewerker Els CAW

Als hulpverlener zoek je echter manieren om hun ouderrol te versterken. De kindreflex reikt heel wat handvaten aan om samen met de ouder te praten over veiligheid en welke rol ze daarin al dan niet kunnen opnemen en wie hen daarin mogelijks kan ondersteunen….

Vragen over de Kindreflex

Is er iets nog niet helemaal duidelijk? Bij de FAQ vind je een aantal veel gestelde vragen. Vraag je je af hoe je de Kindreflex in de praktijk kan omzetten? In de praktijkverhalen lees je hoe anderen met de Kindreflex aan de slag gingen. Vond je toch geen antwoord op je vraag? Aarzel dan niet en neem contact via onze contactpagina of stuur een mailtje. Jouw vraag of bijdrage is voor ons een enorme meerwaarde! We werken heel graag in verbinding met de sectoren aan de groei van onze website.

Group 22