De Kindreflex van onthaalmedewerker Els CAW

De Kindreflex van onthaalmedewerker Els

Op CAW krijgen we veel te maken met situaties van partnergeweld, voor velen een moeilijk onderwerp om over te spreken. We aanzien dit meer als louter een relationeel probleem, het raakt immers iedereen in het gezin, of ze baby zijn of puber… ouders minimaliseren de impact wel eens uit angst voor ingrijpendere gevolgen voor de kinderen of uit schaamte.

Als hulpverlener zoek je echter manieren om hun ouderrol te versterken. De kindreflex reikt heel wat handvaten aan om samen met de ouder te praten over veiligheid en welke rol ze daarin al dan niet kunnen opnemen en wie hen daarin mogelijks kan ondersteunen.

We gaan er als hulpverlener steeds van uit dat ouders het beste willen voor hun kinderen en in die wens ondersteund kunnen/willen worden.

Bekijk hier alle stappen van de Kindreflex voor de CAW’s