Anita Cautaers

Als ouder kan de zorg voor je kinderen enorm wegen op je mentaal welzijn. Maar ook kinderen ondervinden last van de drukte, de stress, de spanning en de problemen die volwassenen met zich meedragen en uitstralen. Daar in de hulpverlening bij stil staan en de vraag stellen hoe kinderen zich voelen bij de moeilijke context of problemen in het gezin, kan een trigger zijn voor volwassenen om op een andere manier met de eigen problemen om te gaan.

En kinderen worden zo ook erkend en gekend als deel uitmakend van het gezinsgebeuren zodat indien nodig tijdige ondersteuning en hulp kan geboden worden. Zeker in de context van scheidingen is dit belangrijk en brengt de CAW-hulpverlener het welzijn van het kind in beeld en wordt de focus gelegd op de blijvende verantwoordelijkheid van de ouder.