Stappenplan

6 Stap 6
Hoe betrek je een gemandateerde voorziening?

Vlaanderen telt twee voorzieningen die door de overheid gemandateerd zijn om in verontrustende situaties maatschappelijk in te grijpen: de Ondersteuningscentra Jeugdhulp (OCJ) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Beide voorzieningen geven consult aan hulpaanbieders in verontrustende situaties, onderzoeken meldingen van verontrustende situaties, starten gepaste hulpverlening op en volgen opgestarte hulpverlening mee op. Je neemt hiervoor telefonisch contact.

  1. Je vindt de contactgegevens van het OCJ in jouw regio hier:
    https://www.jongerenwelzijn.be/contact/buitendiensten/ondersteuningscentrum-jeugdzorg/
  2. Je vindt de contactgegevens van het VK in jouw regio hier:
    http://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be

Wat staat jouw cliënt te wachten als je een gemandateerde voorziening betrekt?

Elke situatie is uniek en vraagt zorg op maat van de noden en krachten van kinderen, ouders en hun gezin. De hulpverleners van de gemandateerde voorzieningen zullen gesprekken voeren met kinderen en ouders, ze betrekken en activeren het netwerk, enzovoort. Neem gerust vooraf contact met een gemandateerde voorziening om te bekijken hoe men in deze stap van de Kindreflex met jouw specifieke zorgen aan de slag gaat en hoe men daarin de cliënt betrekt.

Meer info vind je hier:

https://jongerenwelzijn.be/assets/docs/publicaties/integrale-jeugdhulp/brochure_A5_mand_voorz.pdf