Zie jij
de kinderen
in elk verhaal?

De Kindreflex heeft een brede scope en streeft 2 doelstellingen na. De Kindreflex stimuleert professionals om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De Kindreflex helpt professionals verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Group 172

Hoe, wat en waarom?

Heel wat professionals werken vandaag vraaggericht en zijn niet geneigd om naar de kinderen en het ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft. De Kindreflex wil hier verandering in brengen.

Group 106

De Kindreflex in de praktijk

Een getuigenis van ouders

Kindreflex in Begeleid Wonen CAW Oost-Brabant

In de rubriek ‘Verhalen’ houden we de vinger aan de pols van de praktijk. Wat betekent werken vanuit de Kindreflex nu concreet in je begeleidingswerk? Welke initiatieven werden er al in jouw team of organisatie al genomen? …Team Begeleid Wonen van CAW Oost-Brabant geeft je in dit videofragment inkijk in wat de Kindreflex voor hen doet in hun contacten met kwetsbare gezinnen. …

Actueel

Startdag Kindreflex 22 juni in Brussel – Try-out

Verdiepingsaanbod Kindreflex in de GGZ