Zie jij
de kinderen
in elk verhaal?

De Kindreflex heeft een brede scope en streeft 2 doelstellingen na. De Kindreflex stimuleert professionals om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De Kindreflex helpt professionals verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Group 172

Hoe, wat en waarom?

Heel wat professionals werken vandaag vraaggericht en zijn niet geneigd om naar de kinderen en het ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft. De Kindreflex wil hier verandering in brengen.

Group 106

De Kindreflex in de praktijk

Kindreflex in het team gezin en relaties CAW

Justitieassistent Katrien

Katrien is tewerkgesteld in het justitiehuis van Kortrijk waar ze de opdrachten ‘vrijheid onder voorwaarden’ en ‘probatie’ opvolgt….

Actueel

Infomoment Kindreflex in de justitiehuizen

Infomoment Kindreflex in de CAW’s en de GGZ