Zie jij
de kinderen
in elk verhaal?

De Kindreflex heeft een brede scope en streeft 2 doelstellingen na. De Kindreflex stimuleert professionals om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De Kindreflex helpt professionals verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Group 172

Hoe, wat en waarom?

Heel wat professionals werken vandaag vraaggericht en zijn niet geneigd om naar de kinderen en het ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft. De Kindreflex wil hier verandering in brengen.

Group 106

De Kindreflex in de praktijk

De Kindreflex van huisarts Katrien

Een getuigenis van ouders

Actueel

Startdagen Kindreflex najaar 2024

Nieuwe Kindreflex Startdag 25 maart 2024