Caroline Vrijens

Niet elk gezin is even sterk of even krachtig om het hoofd te kunnen bieden aan bepaalde problemen. In sommige situaties zien we dat de draagkracht maar ook soms de pedagogische vaardigheden te beperkt zijn wat kan resulteren in situaties van geweld tegen kinderen.

Bekijk hier wat Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens op het infomoment van de Kindreflex voor de CAW en GGZ vertelde over de Kindreflex

Bekijk hier de reflecties van Caroline Vrijens over de Kindreflex in de justitiehuizen.