Peter Adriaenssens

Hou een kind niet alleen in het hart, maar ook in het oog. Elke kwetsbare ouder en zijn kind willen we ontmoeten en een teken geven dat onze zorg ook daar naartoe gaat. Iedere zorgverlener toont zich daarbij een schakel in een totale zorgketen. Ouder en kind, omringd door een netwerk dat op elkaar beroep doet voor wie het nodig heeft.

Bekijk hier de bijdrage van Dr. Em. Peter Adriaenssens voor de Kindreflex over het ‘Kind in de ouder’.